Vision

DOEL  DROOM 
ARCHIBAL staat voor het uitwerken van hedendaagse en kwaliteitsvolle bouwprojecten. Dit doen we in nauwe samenwerking met de bouwheer; we luisteren naar het verhaal, de droom en de wensen en vertalen dit naar een concept waar de opdrachtgever zich goed bij voelt. Hierbij wordt maximaal rekening gehouden met het budget, de locatie en met de huidige normen. Met alle gegevens die we verzamelen willen we een ontwerp realiseren, een architectonisch geheel creëren, dat beantwoordt aan de droom van de bouwheer, onze visie, huidige waarden en normen en dat gericht is op comfortabel wonen.
PROJECT-BEGELEIDING
Tijdens het project begeleiden we de werken van bij de aanvang tot aan de oplevering, afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever. Elke medewerker is betrokken en kan zijn specialiteit inzetten in wisselwerking met de bouwheer en de aannemers. Er wordt vlot gecommuniceerd met alle betrokken partijen en kort op de bal gespeeld samen met het hele team .
ERVARING  EXPERTISE  CREATIVITEIT
ARCHIBAL staat voor een team architecten en medewerkers met veel ervaring over generaties heen. Ervaring van 3 generaties architecten Balcaen. Ook binnen ARCHIBAL zijn de huidige generaties vertegenwoordigd. Luk Balcaen, Christophe Van Cauwenberh, Laurent Carnier, Lucas Van Hiel, Jeremy Dkhissi en Geertrui de Jonghe. Degelijkheid, expertise, kwaliteitsvol bouwen met aandacht voor het resultaat en gedetailleerde afwerking is bij ons de basis en is terug te vinden in al onze projecten.
ECOLOGIE  INNOVATIE
Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen, de ogen op de toekomst gericht. Innovatieve ideeën ivm ecologie,  nieuwe technologieën en materialen en hier op een creatieve en conceptuele wijze mee omgaan, maakt deel uit van onze visie. Ook werken we aan onze projecten met een kritische blik op een duurzame integratie in de omgeving.
VEELZIJDIG  UITDAGING
Zowel kleinere als grote projecten maken deel uit van onze realisaties. Grotere projecten als een coherent geheel inpassen in de omgeving is een uitdaging die we niet uit de weg gaan. Van kleinschalig(er) wonen, comfortabel wonen maken is een gegeven waar we graag mee aan de slag gaan.
Bij renovatie besteden we aandacht aan wat er is en hoe dit aanpassen en optimaliseren aan huidige normen en de noden van de opdrachtgever. Creatief en innovatief denken nemen we mee in heel het verbouwingsproces.